't boerle

Genealogie Groot Enzerink

door Wilma Groot Enzerink


home - zoeken - contact - copyright - print pagina
voornaamGarrit Willem
achternaamGroot Enzerink
foto 
geslachtman
roepnaam 
alias 
geboortedatum13-10-1855
geboortebrontekstHedenden vijftienden october achttien honderd vijf en vijftig, is voor ons Johannes Hermanus Gallee, burgemeester, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Vorden, Provincie Gelderland, verschenen Gerhard Groot Enzerink, landbouwer,oud eenendertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, buurtschap Delden,dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van een zoon welke zijn huisvrouw Gijsbertina Elizabeth Donderwinkel op zaterdag den dertienden der maand october dezes jaars, des morgens ten negen uren, ten zijnen huis ter wereld heeft gebragt en aan welke hij verklaard heeft dat zullen worden gegeven de voornamen van Garrit Willem.<13>Waarvan wij deze acte hebben opgemaaakt, in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Kettelarij, timmerman, oud zevenendertig jaren, en van Jan Derk Brinkerhof, landbouwer,oud vierendertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, door den comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben ondertekend met comparant en getuigen<13>G. Groot Enzerink J.H.Gallee<13>J.H.Kettelarij<13>J.D.Brinkerhof
geboorteplaatsVorden
beroeplandbouwer
overlijdensdatum15-02-1927
overlijdenstijd 
overlijdenplaatsVorden
overlijdenbronrouwkaart, B.S.Overlijden
overlijdenakte10
kinderenJohan Groot Enzerink (M)
Derkjen Elisabeth Groot Enzerink (V)
Gerhard Hermanus Groot Enzerink (M)
Berend Hendrikus Groot Enzerink (M)
kind Groot Enzerink (V)
vaderGerhard Groot Enzerink
moederGijsbertina Elisabeth Donderwinkel
getrouwd op 11-05-1883
getrouwd met Derkje Klein Wesselink
relatie info 
info 
ondertrouw op 
ondertrouw te 
kerk 
geloof 
doopplaats 
doopgetuigen 
doopbrontekst 
doopbron 
doopakte 

terugOok uw genealogie site? Neem contact op met bolink.org
Gemaakt door wilma groot enzerink & ruben bolink © 2004 - 2021